• δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία, δυσγραφία
  • Προβλήματα προσοχής και υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)
  • Προβλήματα του γλώσσα
  • Θεραπείες για συγκεκριμένες ασθένειεςμάθηση, διαταραχές τουattenzione και ασθένειες του γλώσσα
  • Θεραπεία των διαταραχών του φωνή
  • Θεραπεία των διαταραχών του χελιδόνι
  • Διαδρομή του υποστήριξη γονέων για τη διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών

Αρχίστε να πληκτρολογείτε και πατήστε Enter για αναζήτηση

λάθος: Περιεχόμενο προστατεύεται !!