• Επιπλέον σημείωση/ Υψηλό γνωστικό δυναμικό
  • Αποτελέσματα εγκεφαλοαγγειακών επεισοδίων (κτύπημα)
  • Νευροεκφυλιστικές ασθένειες
  • Θεραπείες για το γλώσσα
  • Θεραπείες για μνήμη, attenzione, σχεδίαση και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων
  • Γνωστική διέγερση

Αρχίστε να πληκτρολογείτε και πατήστε Enter για αναζήτηση

λάθος: Περιεχόμενο προστατεύεται !!