Μια γνωστική δοκιμασία προβλέπει τον κίνδυνο θανάτου μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο

Παρά την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, το εγκεφαλικό επεισόδιο παραμένει η κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας στον πληθυσμό. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 30% των ατόμων που έχουν [...]