Το πραγματικό πρόβλημα στη θεραπεία της αφασίας: Ποια προσέγγιση πρέπει να ακολουθήσετε;

Έχω έναν νέο αφασικό ασθενή, έχω κάνει την αξιολόγηση (ή κάποιος άλλος το έκανε) και πρέπει να επιλέξω τον τύπο θεραπείας που θα εφαρμόσω. Πώς μπορώ να κάνω? Ήδη το 2010 η Cochrane Review καθιέρωσε [...]