Ομιλία θεραπεία, coronavirus και τηλε-αποκατάσταση: χρήσιμα έγγραφα

Σε αυτήν τη σελίδα συλλέγουμε έγγραφα που σχετίζονται με το Coronavirus με ιδιαίτερη αναφορά στους τομείς ενδιαφέροντος της θεραπείας ομιλίας. Κλινική δραστηριότητα Λογοθεραπευτές FLI και CDA - Οδηγίες και [...]