Αποκτήθηκε αφασία και δυσκολίες ανάγνωσης: η βοήθεια των νέων τεχνολογιών

Η επικοινωνία είναι μια σημαντική δεξιότητα για τον άνθρωπο και μπορεί να βλάπτεται σε διάφορα επίπεδα σε άτομα με αφασία. Στην πραγματικότητα, τα άτομα με αφασία μπορεί να έχουν [...]